MEHMET ŞİMŞEK: 2020'DE KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 13 BİN DOLAR OLACAK


Mehmet Şimşek: 2020'de Kişi Başı Milli Gelir 13 Bin Dolar Olacak
Tarih : 27 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Mehmet Şimşek: 2020'de Kişi Başı Milli Gelir 13 Bin Dolar Olacak(6/10)2

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Şimşek, "OVP'ye göre 2017 sonunda 10 bin 579 dolar olarak beklenen kişi başı milli gelir, 2018 sonunda 11 bin 409 dolar, 2019 sonunda da 12 bin 100 dolar olacak. Kişi başı gelirin 2020 sonunda ise 13 bin doların üzerine çıkması bekleniyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"TOPTANCI HAL YASASI ÇIKACAK"

Fiyat istikrarı için sıkı para politikası sürdürülecektir. Gıda enflasyonundaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak lisanslı depoculuk hizmetleri artırılacaktır. Toptancı Hal Yasası çıkartılacaktır. Taşıt kullanımında tasarrufa gidilecektir.

Kamu yatırımlarının da etkinliğini artıracağız. Ticareti destekleyecek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmaları destekleyeceğiz. Kamu gelirlerinin artırılması amacı ile emlak vergilerine yönelik mevzuat güncellenecektir. Verimsiz kullanılan hazineye ait arazilerin satışları gerçekleştirilecektir. Atıl durumdaki tahsisli taşınmazlar kiralanacaktır.

"BES'İN KAPSAMI GELİŞTİRİLECEK"

Alacak sigortası yaygınlaştırılacaktır. Altına dayalı tahvil kira sertifikası aracı gerçekleştirilecektir. BES gözden geçirilerek kapsamı geliştirilecektir.

Makro ihtiyati düzenlemeler yapılacaktır. İhracatı artıracağız. E-İhracat stratejisi uygulamaya geçilecektir.

Turizmde dönüşüm sağlamak amacı ile stratejimiz yenilenecektir.

Finansman imkanlarının geliştirmesi amacı ile Eximbank'ın ödenmiş sermayesi artırılacaktır. Lojistik merkezler modern işletmecilik ile düzenlenerek ticaret hızlandırılacaktır.

"ÖĞRETMEN AKADEMİSİ GELİYOR"

Öğretmenlerimizin niteliklerinin artırılması için öğretmen akademisi kurulacaktır. Mesleki ve teknik eğitimi kurumlarının müfredatı geliştirilecektir. Tematik mesleki ve teknik lise uygulaması yaygınlaştırılacak. Eğitim sisteminde yönetişimin artırılması için bütçe yönetimi geliştirilecektir.

Eğitimde özel sektörün payının artırılması için ilave tedbirler alınacaktır.

Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılacak.

İSTİHDAM

İşgücü piyasası etkinliğini artıracağız. İstihdam hizmetleri kişiye özel bir şekilde verilecektir. Özel politika gerektiren istihdamın artırılması için kadınların iş hayatına kazandırılması için çalışmalara devam edeceğiz.

Engellilerin ekonomik ve sosyal hayata kazandırmak için sosyal ve fiziki çalışmalara devam edeceğiz. Ayrıca kayıtdışı istihdamı daha da azaltacağız.

Yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması amacı ile Ar-Ge ve yenilik kapasitemizi artıracağız. TÜBİTAK ev enstitüleri yeniden yapılandıracağız. Özel Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısını bine çıkaracağız.

"UZAY AJANSI KURULACAK"

Türkiye Uzay Ajansı kurulacaktır. Genç Girişimci Merkezleri yaygınlaştırılacaktır. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yaygınlaştıracağız.

Yeni nesil erişim şebekelerini yaygınlaştıracağız. Akıllı uygulamalara geçiş hızlandırılacaktır. Yeni teknoloji gelişmelerine hız verilecektir. Kamuda bilgi güvenliği ev tasarruflar artırılacaktır.

YERLİ MARKA OTOMOBİL DESTEK PROGRAMI

Büyük OSB'lerde tasarım merkezleri kurulacaktır. İlaç ve tıbbi cihaz sanayi, savunma sistemleri, bilişim ve haberleşme alanlarına öncelik verilecektir. Petro kimya sektörünü destekleyeceğiz. Yerli marka otomobil destek programı hayata geçirilecektir. Madencilik arama yatırımları artırılacaktır.

TARIMSAL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ

Tarımsal üretimin desteklenmesi için verimlilik ve çiftçi geliri düzenlenerek yeniden düzenlenecektir. Su kullanımının etkinleştirilmesi için su kanunu çıkarılacaktır. Hayvancılıkta üretimin artırılması için kaba yem üretimi ve işlenmesine yönelik altyapı geliştirilecek.

İCRA DAİRESİ İÇİN YENİ MODEL

İş ve yatırım süreçlerini iyileştireceğiz. Onay ve işlemler elektronik ortamlara aktarılarak hızlandırılacak. ÇED kararı, yatırımcıların ÇED raporunu eksiksiz olarak tesliminin azami 2 ay içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Coğrafi bilgi sistemleri altyapısı tamamlandırılacak. İş ve ticaret uyuşmazlıklarında yatırım, ticaret ve finans konularında mahkemelere ihtisaslaştırma sağlanacak ve yargılama süreleri kısaltılacaktır.

Yeni icra dairesi modeli yaygınlaştırılacak. Elektrik, su telefon gibi borçlar için icra dairesine gidilmeden daha az masrafla ödeme yapılabilmesi sağlanacaktır.

KOBİ'lerin finansmana erişimi kolay sağlamak için kefalet sigortasına imkan sağlamak için düzenlemeleri yapacağız.

KAMUDA YENİ KURUMLARA SINIRLAMA

Kamuda yeni kurum kurulması sınırlandırılacaktır. Büyükşehir belediyelerinde personelin uzmanlaşmasına yönelik program olacaktır.

Kamuda insan kaynağının kalitesinin artırılması için taşradaki uygulama etkinliği geliştirilecektir. Performans değerlendirmesi yapılacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Güvenlik güçlerinin teknik kabiliyet kapasitesi artırılacaktır.

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR HEDEFLERİ

OVP'ye göre 2017 sonunda 10 bin 579 dolar olarak beklenen kişi başı milli gelir, 2018 sonunda 11 bin 409 dolar, 2019 sonunda da 12 bin 100 dolar olacak.

Kişi başı gelirin 2020 sonunda ise 13 bin doların üzerine çıkması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburadaEtiketler: Mehmet  Şimşek  2020  De  Kişi  Başı  Milli  Gelir  13  Bin  Dolar  
Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER