Yerli Kuralı' detayları ile açıklandı

YERLİ KURALI' DETAYLARI İLE AÇIKLANDI

2015-2016 sezonunda başlayacak olan, ‘Yerli Kuralı’ detayları ve uygulamanın işleyiş şekli tüm ayrıntıları ile açıklandı.

Tarih : 16 Şubat 2015, 16:54
Puan Ver : Yerli Kuralı' Detayları İle Açıklandı(9/10)5


2015-2016 sezonunda başlayacak olan, ‘Yerli Kuralı' detayları ve uygulamanın işleyiş şekli tüm ayrıntıları ile açıklandı.

5 Ocak 2015‘te TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in antrenörler seminerinde açıkladığı, ‘Yerli Kuralı' önümüzdeki sezon hayata geçirilecek. Bu yeni kuralın detayları ve nasıl uygulanacağı ise bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. TFF'nin ‘Yerli Kuralı' ile ilgili yaptığı açıklamanın detayları şu şekilde:SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

MADDE 1 - GENEL HÜKÜMLER:

2015 - 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4

sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır;

1 - Kulüpler istedikleri sayıda profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalayabilirler ve tescil

ettirebilirler.

2 - Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek

profesyonel futbolcularının listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır.MADDE 2 - A TAKIM LİSTESİ:

a) A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşur.

b) A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda

oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.

2015 - 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından önce başka

ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol

Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.

Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir

resmi müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler.

c) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 2'sinin (bu sayı 2016 -

2017 Sezonunda 3, 2017 - 2018 Sezonundan itibaren 4 olarak uygulanacaktır.) 15'nci

yaş gününe denk gelen sezon ile - 21'nci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili

veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.

d) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4'nün “c” bendinden ayrı

olarak 15'nci yaş gününe denk gelen sezon ile - 21'nci yaş gününe denk gelen

sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay TFF'ye tescilli kulüplerde

tescilli olması zorunludur.

e) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurmak zorundadır. Bu

kalecilerden en az birinin ‘b' fıkrasında belirtilen Türkiye A Milli Takımı'nda oynama

uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur.

f) Kulübün b, c, d ve e bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi

durumunda, A Takım Listesi bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur. 2016

- 2017 Sezonundan itibaren b, c, d ve e bentlerinde öngörülen kriterlere uygun

futbolcuların bildirilmemesi durumunda kulüplere ilave disiplin yaptırımları

uygulanacaktır.

g) Yukarıda b, c, d ve e bentlerinde yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama

uygunluğuna sahip futbolcuların, son listelerin TFF'ye ibrazından sonra bu

uygunluğunu kaybetmesi halinde, takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında

bu kapsamda oynama uygunluğunu kaybeder. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal

listedeki Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu

statüsünden çıkarılırlar.MADDE 3 - A TAKIM LİSTESİNİN TFF'YE SUNULMASI:

a) Kulüpler, sezonun ilk resmi müsabakasından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini

TFF'ye ibraz etmek zorundadır.

b) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde müsabakalardan 24 saat

önce kulüpler tarafından yukarıdaki koşullar dahilinde revize edilebilir.

c) A Takım Listesinin ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde,

birinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF'ye ibraz

edilmesi zorunludur.

d) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım

Listelerini yukarıdaki koşullar dahilinde resmi müsabakalardan 24 saat öncesine kadar

revize edebilirler.

e) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde sezonun

sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF'ye ibraz edilmesi zorunludur.

f) Listeye yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin yapılmış

olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası

talep edilmiş olmasına rağmen gelmeyen futbolcular listelere yazılabilir. Bu durum

listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu

futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu

futbolcuların yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez.

g) A Takım Listesini süresinde TFF'ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara

katılmalarına izin verilmez.MADDE 4 - GENÇ FUTBOLCULAR:

Kulüpler, U 21 yaş kategorisinde bulunan (2015 - 2016 Sezonu için 01.01.1994 ve daha

sonraki tarihlerde doğmuş, 2016 - 2017 Sezonu için 01.01.1995 ve daha sonraki tarihlerde

doğmuş, 2017 - 2018 Sezonu için 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş, 2018 -

2019 Sezonu için 01.01.1997 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş) Türkiye A Milli Takımı'nda

oynama uygunluğu bulunan ve iş bu talimatın 2'nci maddesinin b bendindeki şartları taşıyan

tescilli futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler.MADDE 5 - MÜSABAKA İSİM LİSTESİ:

Müsabaka isim listeleri işbu talimatın 2, 3 ve 4'ncü maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde

aşağıdaki usule göre oluşturulur.

a) Resmi müsabakalarda düzenlenen 18 kişilik müsabaka isim listesinde en az 7 Türkiye

A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip işbu talimatın 2'nci maddesinin b

bendindeki şartlara haiz futbolcunun bulundurulması zorunludur.

b) Bu 7 futbolcudan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu

şartlara uygun kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde liste 17 kişi ile

sınırlanır.MADDE 6 - TRANSFER YASAĞI

Kulüplerin; TFF Yönetim Kurulu, diğer Kurullar ve mahkemelerce, FIFA ve UEFA Yargı

Kurulları ve CAS (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından verilen kararlar da dahil

olmak üzere TFF'ye, kulüplere, futbolculara, teknik adamlara, sağlık personeline, lisanslı

futbolcu temsilcilerine, lisanslı müsabaka organizatörlerine, kulüp çalışanlarına, Vergi

Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kesinleşmiş borçlarının bulunması halinde, bu

borçların ödendiği veya yapılandırıldığı belgelendirilmedikçe, başka kulüplerden yapacakları

transferlere ait sözleşmeler tescil edilmez.

TFF, transfer yasağının uygulanması hususunda ilgili talimatlarda gerekli düzenlemeleri

yapar.MADDE 7 - YERLİ FUTBOLCU TEŞVİK SİSTEMİ

1- 2015 - 2016 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu transfer

eden kulüplerden Yerli Futbolcu Teşvik Fonunda depo edilmek üzere aşağıda

belirtilen koşullarda fon payları tahsil edilir.

2- Aşağıdaki tabloda belirtilen fon payları birinci ve ikinci transfer ve tescil

dönemlerinin bitimini takip eden 5 gün içerisinde kulüplerin tescil işlemini yaptıkları

1. fıkrada belirtilen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu

bulunmayan toplam futbolcu sayılarına göre ödenir.

Fon paylarının hesaplanmasında;

a) Geçici transferlerde fon payı futbolcuyu geçici olarak tescil ettiren kulüp

tarafından ödenir.

b) Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Oynama Uygunluğu bulunmayan kaleciler iki

futbolcuymuş gibi sayılır.

c) İkinci transfer ve tescil döneminde; birinci transfer ve tescil dönemi sonundaki

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısının

artması halinde, artan oyuncu sayısı dikkate alınmak suretiyle, yatırılması

gereken fon bedelleri arasındaki farklar ikinci transfer ve tescil döneminin

bitimini takip eden 5 gün içerisinde kulüp tarafından Federasyona yatırılır.

Birinci transfer ve tescil dönemi sonunda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda

oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu sayısı artmayan kulüpler, kontenjan boşaltmak suretiyle yeni oyuncu transfer etseler dahi fon bedeli ödemeyeceklerdir.3- TEŞVİK SİSTEMİ DAĞITIM KRİTERLERİ:

Yukarıda 2. Fıkrada belirtilen şekilde tahsil edilen fon;

% 75'i Spor Toto Süper Lig Geri Ödeme Payı,

% 5'i Millik Geri Ödeme Payı,

% 20'si TFF Gençlik Gelişim Programları Payı.

olarak paylaştırılır.A) SÜPER LİG GERİ ÖDEME PAYI :

Spor Toto Süper Lig müsabakalarında Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu

bulunan futbolcuları oynatan kulüplere aşağıda belirtilen sistem dahilinde puan verilir :

a) İlk onbirde başlayan her bir futbolcu için 10 puan,

b) Sonradan oyuna giren her bir futbolcu için 4 puan,

c) 18 kişilik müsabaka isim listesinde olup oyuna girmeyen her bir futbolcu için

2 puan

d) a,b, c bendlerindeki puanlar, futbolcunun kaleci olması halinde '1,5', iş bu

talimatın 4' ncü maddesinde belirtilen genç futbolcu olması halinde '2' ile

çarpılır.

e) Bir müsabakaya denk gelen puanı 75 ile 124 puan arasında ise, bahsi

geçen kulübe ekstra 75 puan, 125 ve üzeri ise bahsi geçen kulübe ekstra

100 puan verilir.

f) Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonunda toplanan fon gelirinin Süper Lig

Geri Ödeme Payına ayrılan kısmının ikinci transfer ve tescil dönemi sonu

itibariyle oynanan Spor Toto Süper Lig resmi müsabaka sayısı oranındaki

bölümü ilk devre müsabakalarında, bakiyesi ikinci devre müsabakaları için

bloke edilmek suretiyle aşağıdaki koşullara göre hesaplanarak kulüplere geri

ödenecektir :

- 2015 - 2016 Sezonu 1. Yarı oynanacak Spor Toto Süper Lig hafta

sayısına bölünerek, bir haftada dağıtılacak teşvik miktarı belirlenir.

-Bu tutar tüm kulüplerin bir hafta içerisinde topladıkları puanlara bölünmek

suretiyle, 1 puanın karşılığı hesaplanır.- Bir kulübün toplam puanı ile 1 puanın karşılığı çarpılmak suretiyle o

müsabakaya ilişkin kulübün hak ettiği teşvik miktarı hesaplanır.

- Ödemeler her ayın sonunda yapılır.

g) İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonunda toplanan fon geliri ile birinci

transfer ve tescil döneminde toplanan fon gelirinin bloke edilen Süper Lig

Geri Ödeme Payına ayrılan kısmı “f” bendinde belirtilen sisteme göre 2015 -

2016 Sezonu ikinci devre müsabakaları dikkate alınmak suretiyle

hesaplanarak kulüplere geri ödenir.

h) Herhangi bir sebeple ertelenen veya yeniden oynanmasına karar verilen

müsabakaların olması halinde, müsabakanın asıl oynanması gereken

haftaya denk gelen hesaplama ve ödemeler söz konusu müsabakalar

oynanıncaya kadar yapılmaz.B) MİLLİLİK GERİ ÖDEME PAYI:

a) Birinci ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonunda toplanan fon gelirinin Millilik

Geri Ödeme Payına ayrılan kısmı aşağıdaki koşullara göre hesaplanarak, milli

takımlara futbolcu gönderen Süper Lig kulüplerine ilgili sezonun sonunda geri

ödenecektir.

b) Her iki transfer dönemi sonunda bu fonda toplanan toplam tutar, sezon sonunda

yukarıdaki kriterlere göre oluşan puanların toplamına bölünmek suretiyle 1 puana

denk gelen tutar tespit edilir

c) Kulübün toplam puanı ile 1 puana denk gelen rakam çarpılmak suretiyle kulübe

ödenecek teşvik tutarı belirlenir.

d) Kulüplerin yukarıdaki puanları hak edebilmesi için, futbolcunun milli takıma gittiği

tarihlerde ilgili kulübün tescilli futbolcusu olması zorunludur. İki sezon arasında

oynanan milli maçlar takip eden sezonda oynanmış kabul edilir.

(İHA)

 


Etiketler: Yerli  Kuralı    Detayları  İle  Açıklandı  İstanbul  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER